Voorloper in kwaliteit en maatwerk

 

Welkom bij BoAnn Coaching. Via mijn website wil ik je informeren over mijn bedrijf en wat wij voor
jou kunnen betekenen. Voor meer informatie kun je contact met mij opnemen.

Bij BoAnn Coaching beantwoorden we je vragen op het gebied van liefde, intimiteit en seksualiteit.
Onze cliënten staan bij ons centraal, dit betekent maatwerk in al onze dienstverlening.

Intimiteitscoaching   Sekscoaching   Tantrische massages   Sekszorgverlening

Seksuele dienstverlening   Trainingen   Voorlichting   Coaching en advies

Doelstellingen

BoAnn Coaching werkt vanuit de volgende doelstellingen.

1 We werken eraan om harmonie te ontwikkelen in de liefde voor jezelf en anderen. En hoe je beter om kan gaan met je lust, liefde voor jezelf en anderen en je spiritualiteit.

2 Werken aan je persoonlijke ontwikkeling op het gebied van liefde, intimiteit en seksualiteit door middel van de overdracht van kennis, kunde en vaardigheden.

3  We werken aan individuele autonomie in jouw relaties. Het gaat er daarbij om, om te leren in je eigen kracht te staan.

4 Iedereen is uniek. Wij kijken naar de mogelijkheden en oplossingen voor ieder individueel persoon.

5 In relaties wordt vaak naar het eigen belang en compromissen sluiten gekeken. Wij willen naar de onderliggende behoeftes van de client en zijn relatie(s) kijken om tot een optimalisatie van het geheel te komen. Dit creëert een harmonieuze connectie tussen jou en de ander.

Holisme

Holisme betekent alles is ‘één geheel’, alles is met elkaar verbonden. Je lichaam is verbonden met je
ziel, je gevoelens en je gedachten. Alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloedt elkaar.

Wij kijken naar de cliënt en zijn/haar situatie als één geheel. We nemen alle relevante dingen in
overweging, zoals seksualiteit en gezondheidsgeschiedenis, beweging, voeding, medicijngebruik en
eventueel trauma. Deze holistische werkwijze is het uitgangspunt bij onze dienstverlening.