Werkwijze

 

Veiligheid en hygiëne

Om jouw en onze veiligheid zo goed mogelijk waar te borgen speken we een aantal zaken helder af.

1. Onze dienstverleners zijn verplicht te werken met vingercondooms, condoom en liklapjes. Het negeren van deze regel houdt onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst en de dienstverlening in.

2. Onze sekszorgverleners, seksuele dienstverleners en sekscoaches zijn verplicht zich periodiek op seksueel overdraagbare aandoeningen te laten testen en de resultaten inzichtelijk te maken aan BoAnn Coaching. Bij onverhoopte besmetting wordt de sekszorgverlener of sekscoach (tijdelijk) op non-actief gesteld tot er bewijs van genezing kan worden overlegd.

3. Een tantrische masseur heeft geen intiem of seksueel contact met de cliënt. De masseur masseert het gehele lichaam, inclusief genitaliën. Anaal- en prostaatmassages worden met vingercondooms of handschoentjes uitgevoerd.

4. Cliënten zijn verplicht zich periodiek te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). De resultaten van dit onderzoek moeten schriftelijk inzichtelijk worden gemaakt aan BoAnn Coaching. Bij onverhoopte besmetting wordt de dienstverlening tijdelijk gestopt. Als de cliënt genezen is, kan de dienstverlening weer worden opstart. De cliënt dient voor het aanvangen van de dienstverlening bewijs van negatieve testresultaten van een soa-test te laten inzien. De soa-test mag niet ouder dan zes weken zijn.

5. Onze dienstverleners en onze cliënten dienen te allen tijde te zorgen voor adequate persoonlijke verzorging. Hierbij hoort het douchen/wassen voor en na elk fysiek en/of seksueel contact.

6. De cliënt dient de dienstverlener respectvol te benaderen. Hierbij wordt grensoverschrijdend gedrag waaronder onveilig willen vrijen, seksuele handelingen die niet worden gefaciliteerd door desbetreffende dienstverlener, grof taalgebruik of fysiek geweld niet getolereerd.
Bij grensoverschrijdend gedrag wordt de cliënt verdere dienstverlening geweigerd en wordt de volledige dienstverlening in rekening gebracht.

Onze manier van werken

We beginnen met een intakegesprek. In dit gesprek gaat het erom de hulpvragen, leerdoelen en wensen met betrekking tot de persoonlijke groei van de cliënt in kaart te brengen. In een overeenkomst worden deze doelstellingen vastgelegd. Samen werken we naar verwezenlijking van de persoonlijke groei toe. Na elke afspraak wordt een kort voortgangsverslag  gemaakt, die in het vertrouwelijke dossier van de cliënt wordt bewaard. Tijdens een coachingstraject wordt tussentijds met de cliënt en eventueel met zijn/haar betrokken professional periodiek
geëvalueerd over de voortgang.

Samenwerking met GGD

Voor het ontwikkelen van onze protocollen, het stellen van inhoudelijke vragen en het doen van soa-testen hebben wij contact met de GGD Zeeland.

Samenwerking met andere professionals

In een situatie waarbij een cliënt een complexe problematiek heeft, is BoAnn Coaching er veel aan gelegen om een proactief contact te hebben met andere hulpverleners. Door samenwerking met een huisarts, therapeut, specialist, seksuoloog en/ of psycholoog e.a. kan de dienstverlening afgestemd worden op de behoeften van de cliënt. Bij samenwerking en overleg met derden, zal dit altijd met schriftelijke toestemming van de client of (in geval van ontbreken van tekenbevoegdheid) de mentor of bewindvoerder plaatsvinden.